Vize Ve Diğer Konsolosluk İşlemlerine Dair Genel Bilgiler

Yeni Delhi Büyükelçiliği 02.07.2019

Türkiye’ye Turizm, Eğitim, Staj, Burs, Müsabaka, Çalışma vb. için Davet Edilecek Yabancıların Vize İşlemleri ve Diğer Konsolosluk İşlemlerine dair Genel Bilgiler

ÖNEMLİ

Konsolosluk işleri için vatandaşlarımızın ilgili sayfada sunulan görev bölgesi dağılımına göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Görev bölgesi dağılımı için izleyen linkteki sayfaya bakınız:
http://yenidelhi.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/353917

VİZE

(Aşağıdaki metinde geçen ilgili yabancı terimi: davetli, kabul edilen öğrenci, tedavi görecek hasta, refakatçi vs. yerine kullanılmıştır.)

Öncelikle ilgili yabancının e-vizeye (e-vize sadece turistik ve iş/ticaret amaçlı seyahatlerde alınabilir) başvuru koşullarına sahipolup olmadığının araştırılması tavsiye edilir. E-vize alma koşullarını sağlayan yabancılar resmi siteden 3 dakika içinde üçte bir düşük bir harç bedeliyle e-vize alabilmektedir.

E-vize için ilave bilgileri (koşullar vs.) linkten edinebilirisiniz.
http://yenidelhi.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/346173

Hindistan’da Yeni Delhi Büyükelçiliği haricinde Mumbai ve Haydarabad’ta da Başkonsolosluklarımız bulunmaktadır.

Hint uyruklular ikamet esasına gör bu üç Temsilciliğin görev alanındaki en yakın Gateway Management Logistics Vize Ofisine başvuru yapmaktadırlar.

İlgili yabancının hangi Temsilciliğin görev bölgesinden başvuracağı bilgisinin teyidi önem arzetmektedir.

Görev dağılımı ve vize başvuru merkezleri adresleri için aşağıdaki linke tıklayınız:
http://yenidelhi.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/353917

Farklı temsilcilik görev alanında ikamet eden ilgili yabancı varsa lütfen aşağıda e-posta adresleri verilen Temsilciliklerle de temas ediniz.

Mumbai Başkonsolosluğu

consulate.mumbai@mfa.gov.tr

Haydarabad Başkonsolosluğu

consulate.hyderabad@mfa.gov.tr

Vize için davet mektubu ileten üniveriste, kurum, kuruluş, kişi ve şirketler:

Büyükelçiliğimiz e-posta ile vize başvuru belgesi toplamamaktadır. (olumsuz) Belgelerin Temsilciliğimizin e-posta adresine gönderilmesi yeterli değildir. Davet/Kabul Mektubu diğer evrak vizeye başvuran kişi tarafından başvuru evrakına da eklenmelidir.

Sadece e-imzalı davet mektuplarını e-posta ile gönderiniz. E-imzalı davet mektubunun bir çıktısını ilgili yabancı mutlaka başvuru evrakına eklemelidir.

E-posta adreslerimize gönderilen "ıslak imzalı davet mektubunun taranmış kopyaları" dikkate alınmamaktadır.

İlgili yabancının başvuru evrakına ekleyeceği davet mektubuna ilişkin açıklayıcı hususlar:

Davet mektubunda imza sahibinin isim ve unvanı ile davetlinin pasaport bilgileri ve davet konusu olay tarihleriyle birlikte açıkça yer almalıdır. Davet mektubunun İngilizce olması tavsiye edilir. Türkiye’deki bir noterden düzenlenmiş taahhütlerin İngilizce’ye çevrilmesine gerek yoktur. Davet mektuplarının veya noterde düzenlenmiş taahhütlerin orijinalinin vize başvuru evrakına eklenmesi tavsiye edilir. Mümkün olmadığı hallerde iyi çözünürlükte taranmış renkli çıktısı eklenmelidir.

Kötü niyetli kişilerin Türk şirket, kurum ve kuruluşların imza ve kaşelerini taklit ederek davet mektubu düzenlediklerine sıkça karşılaşılmaktadır.

Tüm Türk kişi, şirket ve kuruluşların davet mektuplarını e-imzalı olarak düzenlemeleri tavsiye olunur.

Başvuru evrakındaki ıslak imzalı davet mektubunun gerçekliğinden şüpheye düşülmesi halinde e-imzalı davetiye ilgili yabancıdan veya davet sahibinden istenebilecektir.

Başvuruların en kısa zamanda gerekli şahsi evrakların da tamamlanarak ilgili Gateway Management Logistics Ofisine yapılması tavsiye edilir. Temsilciliğimiz işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin e-postalara cevap vermeyebilir.

Büyükelçiliğimizin vize işlem süresi asgari 4 işgünü (sadece turist ve iş/ticaret vizeleri için) olup, aracı şirketimizle olan mutat iş akışı nedeniyle vize hızlandırılması taleplerine cevap verilememektedir. Başvurunun (sadece turist ve iş/ticaret vizeleri için) hızlı yapılması ve işlem görmüş pasaportun hızlıca geri iadesi için aracı şirket Gateway’e VIP veya “prime time collection” ilave servis ücreti ödenmesi gerekmektedir.

---------------------

Büyükelçiliğimiz vize başvurusunun durumuyla (ulaşıp ulaşmadığı, kabul edilip edilmediği vb) ilgili başvuru sahibine ve/veya davet sahibine bilgi vermemektedir. Başvuru durumuyla ilgili aracı şirketle temas edilmelidir.


Büyükelçilik talep edilen vize türünü ve/veya süresini değiştirme ile başvuruyu tümüyle reddetme hakkını -hiçbir açıklama yapmaya gerek kalmamak üzere- saklı tutar.

Vize başvuruları reddedilenler, başvuru dosyalarını inceleyerek ve tüm harç ve tutarları tekrar ödeyerek
başvurabilirler.

Sık karşılaşılan vize ret nedenleri:

Eksik doküman

Doküman güvenilirliği

Tasdik yapılmamış kopyalar

Sahte/yanlış evrak

Türkiye iç makamları tarafından uygun bulunmayan

Büyükelçilik değerlendirmesi sonucunda uygun bulunmayan

------------------------

Öğrenci/araştırmacı/dil kursu/çalışma vizeleri Büyükelçiliğimiz veya Başkonsolosluklarımızca re'sen verilememektedir. Bu meşruhatta vizeler istizana tabidir.

İstizan cevapları genellikle asgari 30 gün içinde alınabilmektedir. Öğretim yılı başlarında bu süre uzayabilmektedir. Geciken istizan sonuçlarının Büyükelçiliğimiz nezdinde değil İçişleri Bakanlığı – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde soruşturulması gerekmektedir.

Festival ve kültürel etkinlik düzenleyen kuruluşlarbaşvuru evrakına eklenmek üzere faaliyete resmi makamlarca (Bakanlık, Valilik, Belediye vs) verilen (e-imzalı) izinin bir örneğini davetlilerine iletmeleri gerekmektedir.

İlgili yabancının vize başvurusunu kolaklıkla yapabilmesi için kendisine aşağıda verilen linkin iletilmesi istirham olunur. Turist, iş, ticaret, çalışma, montaj, öğrenci, araştırmacı vb. tüm vize türleri için izleyen linkteki sayfaya bakınız:

http://yenidelhi.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/339693

TASDİK İŞLEMLERİ

ŞİRKET EVRAKI: İhalatçı/ İhracatçı Belgeleri, vb.

ŞAHSİ EVRAK: Diploma, Evlilik, Nüfus, Doğum Belgeleri vb.

Hindistan, Maldivler, Butan ve Nepal’de düzenlenmiş belgeler ancak belgenin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın mühür ve imzasını(attest) taşıması halindeKonsolosluk Şubemizce tasdik (mühür, imza) edilebilmektedir.

Posta ve e-posta ile başvuru kabul edilmemektedir. Üzerinde ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın tasdikinin (attest)olduğu belgenin orijinalinin Büyükelçiliğimize ibrazı gerekmektedir. Bu tür belgeler sadece Salı ve Cuma günü kabul edilip işlemleri yapılmaktadır.

İşlemin harcı 2019 yılı için belge başına 1.380,00 Hint Rupisi’dir.

Türkiye’de düzenlenmiş belgelere (T.C. Dışişleri Bakanlığı tasdiki yapılmamışsa) Konsolosluğumuzca tasdik işlemi yapılamamaktadır.

------------------------

NOTERLİK HİZMETLERİ

- Pasaport veya kimlik orijinali ve iki fotoğrafla başvurmanız gerekmektedir.

- Avukat vekaletnamesi düzenletecek olanlar, Avukatın aşağıda verilen başlıktaki bilgileride ibraz etmelilerdir.

-Ad Soyad:

- T.C. Kimlik No:

- Baroya kayıtlı olduğu İl:

- Baro sicil No:

- TBB Sicil No:

- TBB Belge No:

- TBB Belge verildiği tarih:

- İş adresi:

- Yabancı uyruklunun Türk vatandaşına vereceği vekaletler için izleyen linkteki sayfada “Notary” bölümüne bakılması rica olunur:

http://yenidelhi.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/351442

------------------------

DİĞER KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

Tüm nüfus, evlilik, pasaport, askerlik, noterlik, vatandaşlık konuları için başvuru yolu ve gerekli evraklar hususunda bilgi edinmek için

https://www.konsolosluk.gov.tr/
adresini ziyaret etmeniz tavsiye olunur.
Sözkonusu websayfasında genel tüm bilgiler verilmektedir.

------------------------

YURTDIŞI SEYAHAT (HİNDİSTAN, NEPAL, MALDİVLER, NEPAL)

Vatandaşlarımızın yurtdışı seyahatlerinden önce vize rejimi, gerekli olan pasaport geçerlilik tarihi vb konularda ilgili ülkelerin resmi internet sayfalarına bakmaları önemle tavsiye olunur.

Seyahat Sağlığı Genel

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/


Hindistan

Seyahat Sağlığı - Hindistan

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/IND


Bureau Of Immigration

https://boi.gov.in/

https://boi.gov.in/content/documents-required-visa

https://boi.gov.in/content/frequently-asked-questions-faqsMaldivler

Seyahat Sağlığı - Maldivler

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/MV


Maldives Immigration

https://immigration.gov.mv/

https://immigration.gov.mv/holiday/


Nepal

Seyahat Sağlığı - Nepal

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/NPL


Department of Immigration

http://www.nepalimmigration.gov.np

http://www.nepalimmigration.gov.np/page/tourist-visa


Butan

Seyahat Sağlığı - Butan

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/BT


Ministry of Foreign Affairs

www.mfa.gov.bt

-------------------------------

Vize ve tasdik işlemleri dışında kalan diğer ticari konular için aşağıda iletişim bilgileri verilen Ticaret Müşavirliğimizle temas kurulması istirham olunur.

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği iletişim bilgileri

T: +91-11-2687 9907

F: +91-11-2688 9236

Eposta1: yenidelhi@ticaret.gov.tr

Epsota2: yenidelhi@ekonomi.gov.trMonday - Friday

9:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Consular&Visa: consulate.newdelhi@mfa.gov.tr 9:30-13:00 / 14:00-17:30
1/1/2018 1/1/2018 New Year's Day
1/26/2018 1/26/2018 Republic Day - India
2/14/2018 2/14/2018 Maha Shivarati
3/2/2018 3/2/2018 Holi
3/30/2018 3/30/2018 Good Friday
4/30/2018 4/30/2018 Buddha Purnima
8/15/2018 8/15/2018 Independence Day
8/22/2018 8/22/2018 Idu'l Zuha (Bakrid)
8/30/2018 8/30/2018 Turkish Victory Day
9/3/2018 9/3/2018 Janmashtami
10/2/2018 10/2/2018 Mahatma Gandhi's Birthday
10/19/2018 10/19/2018 Dussehra
10/29/2018 10/29/2018 Turkish Republic Day
11/7/2018 11/7/2018 Diwali
11/8/2018 11/8/2018 Govardhan Puja
11/9/2018 11/9/2018 Bhai Duj
11/23/2018 11/23/2018 Guru Nanak's Birthday
12/25/2018 12/25/2018 Christmas Day